Wonen met verstandelijke beperking en gedragsproblemen

Met een verstandelijke beperking en mogelijk psychiatrisch probleemgedrag wonen en werken. Dat kan bij de woonvoorziening met dagbesteding van Huize Henricus in Drenthe.

Huize Henricus is een woon-werklocatie voor mensen die behoefte hebben aan een heldere dagstructuur in een huiselijke omgeving. Een aantal bewoners kampt naast hun handicap met licht-psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme. Zij zoeken een beschermende woonplek met 24 uur per dag zorg en begeleiding. 

De zorgvoorziening bevindt zich in Emmer-Compascuum, nabij Emmen in de provincie Drenthe. Doelstellingen zijn: mooi wonen, zinvol werken, respectvolle omgangsvormen en persoonlijk contact.

Zoek jij ook een plek waar je de toekomst met
vertrouwen tegemoet kunt gaan?

06 509 00 060 info@huizehenricus.nl

Meer weten?

Volwaardig wonen met een verstandelijke beperking

Huize Henricus is een woon-werkvoorziening waar mannen en vrouwen volwaardig leven, ondanks hun beperkingen. Veiligheid en geborgenheid worden geboden door woonlocatie, dagbesteding, vrijetijdsbesteding én zorg aan te bieden op één plek. 

Volop persoonlijke aandacht

Vierentwintig uur per dag worden bewoners begeleid. De begeleiders hebben oog voor individuele verschillen. Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleidingsplan. Ook krijgt iedere bewoner één persoonlijk begeleider aangewezen.  Hierdoor voelen cliënten zich gewaardeerd en gezien. Onder het kopje ‘Bewoners van Huize Henricus’ ontdek je hoe trots zij zijn op zichzelf, hun werk en hun woonlocatie.

Zorg op maat in een huiselijke omgeving

Samenleven en elkaar ontmoeten is belangrijk bij onze Drentse zorginstelling. Voor sommige bewoners is het groepsgebeuren moeilijk. Dat wil niet zeggen dat zij er geen behoefte aan hebben. Mensen met een beperking hebben vaak meer behoefte aan contact dan ze krijgen door hun handicap. Samenleven vraagt dan extra inspanning. Die inspanning leveren de begeleiders van Huize Henricus graag.

Wonen en werken met duidelijke dagstructuur

De cliënten van Huize Henricus functioneren beter bij voorspelbaarheid. Dat wordt geboden zonder tot routinematig gedrag te vervallen. Wij bewerkstelligen dat met een combinatie van gebruikelijkheden. Ten eerste maken de woonbegeleiders duidelijke afspraken met de bewoners. Ten tweede is het dagritme iedere dag hetzelfde. Ten derde worden ‘wonen’ en ‘werken’ strikt gescheiden aangeboden, maar wel op hetzelfde terrein. Tenslotte wordt veel aandacht besteed aan een goede invulling van vrije tijd. Onder het kopje ‘Wonen en Dagbesteding’ lees je hierover meer.

Cliënt centraal

De medewerkers van Huize Henricus blijven flexibel in een duidelijke leefomgeving. ‘Avontuur in structuur’ is het motto. Voor de mogelijkheden van cliënten is volop aandacht. Dit stelt hoge eisen aan de medewerkers. Lees hierover meer onder het kopje ‘Organisatie en Vacatures’.

Nieuwsgierig? Wonen in Huize Henricus

 • Visie van de twee zorgondernemers

  “Mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek hebben recht op een volwaardige woonomgeving en zorg op maat,” vinden Peter en Ingrid van Donselaar. Daarom begonnen ze in 2009 met hun eigen zorgonderneming: Huize Henricus in Emmer-Compascuum. Peter (61) werkte tot dat moment als leraar in het voortgezet speciaal onderwijs, Ingrid (56) als begeleider van verstandelijk gehandicapten.

  Het personeel van Huize Henriucus moet voldoen aan hoge eisen. Ingrid: “Alles draait om de opdracht om positief en respectvol om te gaan met de bewoners, ook als ze lastig gedrag vertonen.”

  Ondanks beperkingen en gedragsproblemen vergeten de medewerkers in Huize Henricus het ‘normale’ niet. Peter: “We letten bijvoorbeeld op het gewicht van onze bewoners en zorgen voor gezonde voeding. Wij stimuleren sport en hobby’s. Kun je iets niet alleen, dan doe je het samen met een groepsbegeleider. Jouw persoonlijke ontwikkeling is voor ons belangrijk.”

  initiatiefnemers
  Peter en Ingrid van Donselaar
  Huize Henricus

Contact-informatie

Wonen met verstandelijke beperking en gedragsproblemen

Kloosterweg 40-42
7881 LG  Emmer-Compascuum

Telefoon 06 509 00 060
E-mail info@huizehenricus.nl

Kloosterweg 40-42
7881 LG  Emmer-Compascuum

Telefoon 06 509 00 060
E-mail info@huizehenricus.nl