Doelstelling en visie woongroep Huize Henricus


Doelstelling en visie woongroep Huize Henricus; wij willen een plek creëren waar mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking of autistische stoornis volwaardig kunnen leven

Wonen, werken en vrijetijdsbesteding op één locatie, dat geeft veiligheid en geborgenheid. Samenleven en elkaar ontmoeten is belangrijk bij ons. Vanzelfsprekend met inachtneming van individuele verschillen, wensen en mogelijkheden.

Wij zijn ons ervan bewust dat samen leven altijd een samenwerking van individuen is. Voor sommige bewoners is het groepsgebeuren een extra opgave, wat niet wil zeggen dat zij er geen behoefte aan hebben. Mensen met een beperking kiezen er niet voor om geen contact te hebben, maar sommigen worden er door hun handicap toe gedwongen. Contact en samenleven vragen dan om extra inspanning, een inspanning die wij graag leveren. De cliënten van onze woon- en werkvoorziening hebben voorspelbaarheid nodig. Dat bieden wij hen, zonder hen te verplichten op routinematig gedrag terug te vallen. ‘Avontuur in de structuur’ is ons motto. Wij willen te allen tijde flexibel blijven bij het bieden van een duidelijke, overzichtelijke, herkenbare leefomgeving. Dit is samengevat de doelstelling en visie van Huize Henricus en daar gaan we voor!

Doelstelling en visie van Huize Henricus, balans

Onze doelstelling en visie is gericht op het creëren van een veilige, open en bezielende omgeving, waar veel met elkaar wordt gedeeld. Bewust leven, verbondenheid en waardering zijn daarbij kernwoorden. Bij de dagbesteding kunnen cliënten het ‘Eigen Initiatief Model’ in de begeleiding herkennen. Om de communicatie te optimaliseren gebruiken we pictogrammen en foto’s. Ook houden we regelmatig werkbesprekingen. Wij gaan uit van de competenties van cliënten. Dat betekent dat we kijken naar  mogelijkheden en kansen. Bewoners en cliënten bij Huize Henricus praten zelf mee over de zorg die zij nodig hebben. Bij de dagbesteding kiezen de mensen zelf hoeveel dagdelen per week zij zich inschrijven. Huize Henricus streeft er naar om de cliënten een dusdanig ontspannen programma te bieden, dat zij het met gemak een volledige werkweek kunnen volhouden.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide